Kategori: om siden

velkommen til JOLDE KELD DK

 Lidt om kult-jodler om Jodle Keld  fra en Avisen i Svendborg om Tyrolerfest hvor kult-jodler spillet sammen med ni mandslederhosen-band SVENDBORG: Vågn op fra vinter-hiet og byd foråret velkommen med jodlen! Anders Granhøj, Cafe Torvet i Svendborg, er kommet i forårs- og festhumør og holder tyroler-aften under temaet: “Jodlen, oompa-ooompa, litterøl, saltkringer og pølse-tysker snacks”. Der… Continue reading velkommen til JOLDE KELD DK